CopperKnob Stepsheets

Page Image George 146407
French Language German Language Chinese Simplified Language Chinese Traditional Language English Language

Friday At The Dance (ca)

( 0 Votes)
Login or Register to Vote
Count:
68
Wall:
2
Level:
Phrased Intermediate
Choreo:
Choreographer:
Conxita Mosegui (ES) & Sussy Rodriguez (ES) - May 2014
Music:
Friday At the Dance - Michael English
 
Buy From Amazon.co.uk Buy From Amazon.com
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS :
Intro.-36 counts SEQÜÈNCIES A - B - C - A - B - C - A - C - B - B - A

PART A
[1-4] HEEL TOUCH OUT, TOE TOUCH IN, RIGHT AND LEFT, TOGETHER
1&marcar taló peu dret endavant girant el peu fora, tocar punta peu dret al costat de l’esquerre girant el peu endins
2&marcar taló peu dret endavant girant el peu fora, tocar punta peu dret al costat de l’esquerre girant el peu endins, pes al peu dret
3&marcar taló peu esquerre endavant girant el peu fora, marcar punta peu esquerre al costat del dret girant el peu endins
4&marcar taló peu esquerre endavant girant el peu fora, tocar punta peu esquerre al costat del dret, peus junts

[5-8] SLAP LEGS , CLAP HANDS, SLAP LEGS , CLAP RIGHT HAND
5&picar les cuixes amb les dues mans dues vegades
6&picar de mans dues vegades
7picar les cuixes amb les dues mans un cop,
8picar amb la ma dreta la dreta de la persona que tenim al davant

[9-12] STEP LOCK STEP RIGHT FORWARD, STEP LEFT ½ RIGHT TURN, STOMP,
9 & 10pas endavant peu dret, pas peu esquerre per darrera del dret, pas peu dret endavant
11 & 12pas endavant peu esquerre, ½ volta cap a la dreta, stomp peu esquerre

[13-16] ROCK BACK RIGHT, KICK LEFT FORWARD, STEP, TOGETHER, ROCK BACK LEFT, KICK RIGHT FORWARD, STEP, TOGETHER
13 & 14pas peu dret enrera, patada endavant peu esquerre, pas peu esquerre endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre
15 & 16pas peu esquerre enrera, patada peu dret endavant, pas peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del dret


[17-20] SHYNCOPATED RIGHT GRAPEVINE, RIGHT SIDE, POINT LEFT TOE, TURNING VINE
17 & 18 &pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrera del dret, pas peu dret a la dreta, punta peu esquerre al costat peu dret
19 & 20pas peu esquerre a l’esquerra girant ¼ de volta cap a l’esquerra, pas peu dret endavant girant 1/2 volta a l’esquerra, pas peu esquerre al’esquerra fent ¼ volta

[21-24] CROSS , SIDE, HEEL FORWARD, RIGHT AND LEFT
21 & 22 &creuem peu dret per davant l’esquerre, pas peu esquerre enrera, marquem taló dret en diagonal endavant, baixem
23 & 24 &creuem peu esquerre per davant del dret, pas peu dret enrera, marquem taló esquerre en diagonal endavant, baixem

[25-28] STEP RIGHT FORWARD, HOOK, STEP LEFT BACK, HOOK, COASTER STEP
25 & 26 &pas peu dret endavant, hook peu esquerre per darrera, pas peu esquerre enrera, hook cama dreta endavant
27 & 28pas peu dret enrera, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant

[29-32] STEPS FULL TURN (running with arms interlaced) TOGETHER
*ens agafem pel colze del braç dret amb la persona del davant I girem una volta sencera
29 & 30pas peu esquerre endavant, pas peu dret endavant, pas peu esquerre endavant
31 & 32pas peu dret endavant, pas peu esquerre endavant, pas peu dret, ajuntem

PART B
BALLEM LA PART “A “ FINS EL TEMPS 16 I DESPRÉS AFEGIM ELS 4 TEMPS SEGÜENTS:
[17-20] INSIDE SPIN LEFT,BENDING KNEES
17-18creuem peu dret per davant l’esquerre, girem una volta sencera,

19-20flexionem i estirem una mica els genolls

PART C
BALLEM LA PART “A “ FINS EL TEMPS 16

www.terresdelebrelinedance.es
ballcountry@terresdelebrelinedance.es
www.terresdelebrelinedance.es
cowgirls.dancing@gmail.com

Last Update – 21st May 2016

0 Comments

or to post comments
Close
Movie Here