CopperKnob Stepsheets

Page Image George 148586
French Language German Language Chinese Simplified Language Chinese Traditional Language English Language

Search Results

Qing Ai De  JnS Linedance (MY)

- Count    2 Wall    Improver   Music: Two Butterflies (兩隻蝴蝶) - Pang Long (龐龍)

Qing Ai De  JnS Linedance (MY) - November 2006

64 Count    2 Wall    Beginner   Music: Two Butterflies (兩隻蝴蝶) - Pang Long (龐龍)

Qing Ai Pepito  GS Ang (MY) - May 2011

    80 Count    4 Wall    Phrased Low Intermediate   Music: Qing Ai Pepito - Ye Ling

Qing Fei De Yi  Jennifer Choo Sue Chin (MY) - June 2012

    68 Count    4 Wall    Improver   Music: Qing Fei De Yi (情非得已) - Harlem Yu (庾澄慶)

Qing Fei De Yi  Muhammad Yani (INA) - October 2023

    32 Count    4 Wall    Improver   Music: Qing Fei De Yi (情非得已) - Harlem Yu (庾澄慶)

Qing Fei De Yi  Ernie Yin (INA) - February 2024

    32 Count    4 Wall    High Beginner   Music: Qing Fei De Yi (情非得已) - Harlem Yu (庾澄慶) : (Ost Meteor Garden)

Qing Fei De Yi (情非得已) (Meteor Garden)  Yanti Tannjoek (INA) - December 2021

    32 Count    4 Wall    Beginner   Music: Qing Fei De Yi KOPLO REMIX 最愉快的听到

Qing Ge Fei Fei (情歌飞飞)  Ivy Chan Siew Lin (SG) - December 2022

    64 Count    4 Wall    High Beginner   Music: Qing Ge Fei Fei (情歌飞飞) (DJ版) - Jie Shao (杰少)

Qing Ge Li De Ni  Amy Yang (TW) & Nina Chen (TW) - November 2018

    80 Count    2 Wall    Phrased Beginner   Music: Qing Ge Li De Ni (情歌裡的你) (DJ版) - Wang Feng (王峰)

Qing Ge Li De Ni (情歌裡的你) (zh)  Amy Yang (TW) & Nina Chen (TW) - 2018年11月

    80 Count    2 Wall    Phrased Beginner   Music: Qing Ge Li De Ni (情歌裡的你) (DJ版) - Wang Feng (王峰)

Qing Ge Sui Lau Que Dong Ting  Ivy Tang (MY) - July 2020

    36 Count    4 Wall    Improver   Music: Qing Ge Sui Lao Que Dong Ting (情歌虽老却动听) - Hua Jie (花姐)

Qing Mi Ai Ren (The Beloved)  Jennifer Choo Sue Chin (MY), Wendee Chen (MY), Ivy Low (MY) & Jasmine Leong (MY) - September 2014

    32 Count    2 Wall    Intermediate   Music: Intimate Love by Anita Mui (Anita)

Qing Ni Cha Cha (请你恰恰)  Heru Tian (INA) - September 2023

    32 Count    4 Wall    Low Improver   Music: Qing Ni Cha Cha (请你恰恰) - Angeline Wong (黃曉鳳)

Qing Ni Fang Kai Wo  Molly Yeoh (MY) - March 2019

    64 Count    4 Wall    Improver   Music: Qing Ni Fang Kai Wo (請你放開我) - Long Piao-Piao (龍飄飄)

Qing Ping Diao  Tina Chen Sue-Huei (TW) & Juilin Chen (TW) - May 2017

    48 Count    4 Wall    Improver   Music: Qing Ping Diao (清平調) - Pan An-Bang (潘安邦)

Qing Ren  Gaby Lau (MY) - November 2012

    88 Count    2 Wall    Phrased Intermediate   Music: Qing Ren – Huang Pin Yuan

Qing Ren Cha Cha  Denis LSL (MY) - December 2015

    32 Count    4 Wall    Low Intermediate   Music: Qing Ren Jia Jia by Xie Cai Yun

Qing Ren Meng  BM Leong (MY) - November 2013

    32 Count    4 Wall    Easy Intermediate   Music: Qing ren meng by Han Bao Yi

Qing Ren Qiao  BM Leong (MY) - June 2012

    48 Count    4 Wall    Beginner   Music: Qing Ren Qiao (情人桥)

Qing Ren Zai Jian  GS Ang (MY) - December 2013

    96 Count    4 Wall    Phrased Intermediate   Music: Qing ren zai jian – Chen Si An

« 1 2 3 ... »

20 Pages Total