CopperKnob Stepsheets

Page Image George 148385
French Language German Language Chinese Simplified Language Chinese Traditional Language English Language

Search Results

Xi Zhong Wu Ren Remix (戏中无人)  Heru Tian (INA) - October 2020

    60 Count    4 Wall    Phrased Beginner   Music: Xi Zhong Wu Ren (戲中無人) (DJ名龍版) - Liang Shuai (梁帥)

Xin Nian Xin Nian (新年新年) 2022  Heru Tian (INA) & Erni Jasin (INA) - January 2022

    64 Count    1 Wall    Phrased Improver   Music: Xin Nian Xin Qi Pai (新年新气派) - Felicia Low (罗翎允)

Xiao Cheng Gu Shi Remix (小城故事)  Heru Tian (INA) - November 2022

    32 Count    4 Wall    Beginner   Music: Xiao Cheng Gu Shi (小城故事) (DJ默涵版) - Liu Xiao Chao (刘晓超)

Xin Kuan Lu Jiu Kuan (心宽路就宽)  Katherine Lee (SG) - April 2022

    32 Count    4 Wall    Beginner   Music: Xin Kuan Lu Jiu Kuan (心宽路就宽) (抖音DJ版) - Guan Jian (关剑)

Xin Nian Tao Hua Kai (新年桃花開)  Youk Yeeng Lee (MY) - December 2023

    64 Count    1 Wall    Improver   Music: Tao Hwa Duo Duo Kai (桃花朵朵開) (DJ Pad仔抖音版) - Ah Niu (阿牛)

Xin Nian New Qi Lai (新年扭起来)  Belinda Yoong (MY) - December 2023

    64 Count    1 Wall    Phrased High Beginner   Music: 新年扭起来原创新歌2024黄良得(Full HD) 官方MV完整版-Keegen Wong Liang Tek

Xia Bei Zi Bu Lai Le (下辈子不来了)  Erni Jasin (INA) & Heru Tian (INA) - September 2023

    32 Count    2 Wall    Improver   Music: Xia Bei Zi Bu Lai Le (下辈子不来了) (大欢版) - Da Huan (大欢)

Xin Nian Xi Yang Yang (新年喜洋洋)  Alice Heng (MY) & Winnie Soh (MY) - December 2023

    104 Count    1 Wall    Phrased High Beginner   Music: Xin Nian Xi Yang Yang (年喜洋洋) - Timi Zhuo (卓依婷)

Xin Nian Dao Ni Mo Zou (新年到你莫走)  Anthony Kusanagi (INA) - February 2021

    32 Count    2 Wall    Improver   Music: Xin Nian Ni Mo Zou (新年你莫走) - Crystal Liew (刘燕燕) & Zhong Wei (钟伟)

Xin Tong De Zhi Zhuo (心痛的执着) Remix  Erni Jasin (INA) - May 2024

    32 Count    4 Wall    Beginner   Music: Xin Tong De Zhi Zhuo (心痛的执着) - AZ Zhen Zhen (AZ珍珍)

Xinzhu Wind Keelung Rain (新竹風基隆雨)  Tina Chen Sue-Huei (TW) & Juilin Chen (TW) - April 2021

    32 Count    4 Wall    Beginner   Music: Xinzhu Wind Keelung Rain (新竹風基隆雨) - Chen Ya Lan (陳亞蘭)

Xi Nian Yi Kai Cai Fu Lai (喜年一开财富来)  Shirley Bang (MY) & Penny Tan (MY) - December 2022

    80 Count    1 Wall    Phrased Improver   Music: Xi Nian Yi Kai Cai Fu Lai (喜年一开财富来) - Gean Lim (林必媜) & Li Jun (李军)

Xiang Xiang Dou Jixang 2021 CYN (祥祥都吉祥)  Tina Chen Sue-Huei (TW) & Juilin Chen (TW) - December 2020

    32 Count    4 Wall    Phrased Improver   Music: Xiang Xiang Dou Ji Xiang (祥祥都吉祥) - Long Piao-Piao (龍飄飄) : (New Year's Eve in Southern Dragon Opera (南方龍腔賀新歲))

    64 Count    4 Wall    Improver   Music: Xiang Ni De Shi Hou Wen Yue Liang (想你的时候问月亮) (DJ版) - Yi Ling (艺凌)

Xia Bei Zi Hai Yao He Ni Cheng Ge Jia (下辈子还要和你成个家)  Adeline Cheng (MY), Shirley Bang (MY) & Penny Tan (MY) - December 2023

    32 Count    2 Wall    Easy Intermediate   Music: Xia Bei Zi Hai Yao He Ni Cheng Ge Jia (下輩子還要和你成個家) (合唱版) - Jiang Shan (江山) & Liu San Jin (刘三斤)

« ... 6 7 8

8 Pages Total